• Kungsängens gruppbostäder har just nu lediga platser


  • Som handläggare får du svar på förfrågan inom 24 timmar


  • LSS-boende, daglig verksamhet och assistanslösningar

Hälso- och sjukvård

  • Kungsängen är registrerad vårdgivare. I vår organisation finns såväl läkarresurs som sjuksköterskekompetens och vi arbetar aktivt med att möta de behov och önskemål som finns och som kan uppkomma i samband med att man flyttar från sin hemkommun till våra verksamheter.
  • Kungsängen erbjuder stöd till egenvårdsbedömningar. Vi kan i samverkan med andra vårdgivare också erbjuda möjlighet till neuropsykiatrisk utredning.