• Kungsängens gruppbostäder har just nu lediga platser


  • Som handläggare får du svar på förfrågan inom 24 timmar


  • LSS-boende, daglig verksamhet och assistanslösningar

Daglig verksamhet

1402 ESSfoto Kungsangen DagligverksamhetNora 10 web

Daglig verksamhet

Målet med Daglig verksamhet är att varje individ ska få ett avlönat arbete som uppskattas och tillvaratas. Vår roll är att inspirera och stötta där det behövs.

Varje brukare ska få möjlighet att hitta något som passar och flera olika arbetsuppgifter och aktiviteter provas. Fysisk aktivitet, skapande verksamhet och utomhusaktiviteter återkommer regelbundet. Basen för daglig verksamhet finns i Nora och Rörbäcksnäs. Läs mer på Facebook om vad vi gör dagligen

Verksamhetschef

Sofie Löfgren, tel. 0587-55 29 69