• Kungsängens gruppbostäder har just nu lediga platser


  • Som handläggare får du svar på förfrågan inom 24 timmar


  • LSS-boende, daglig verksamhet och assistanslösningar

Våra verksamheter

Kungsängens Gruppboende - Daglig verksamhet

LSS boende

Kungsängen i Nora AB bedriver verksamhet inom området bostad med särskild service enligt LSS § 9:9 och daglig verksamhet enligt LSS § 9:10. Vår målgrupp är kvinnor och män från 18 år och uppåt, tillhörande personkrets 1. Vi har stor erfarenhet av att arbeta med denna målgrupp som ofta också har tilläggsproblematik där struktur och dagliga rutiner är viktiga.

Idag bor 52 personer i våra gruppbostäder. Har du frågor gällande referens eller om önskad plats är du välkommen att höra av dig till våra kontaktpersoner på epost eller telefon Olov Kilsberger, 0587-552966 eller Helena Sjöqvist, 0587-552965.

Daglig verksamhet

I den dagliga verksamheten stöttar vi brukarna i att planera, driva, utföra, utvärdera, dokumentera och utveckla daglig verksamhet. Verksamheten utgår från våra lokaler i Nora. En del av verksamheten innebär samarbete med externa arbetsplatser och med brukare från våra gruppbostäder på andra orter. Har du frågor som gäller detta så är du välkommen att höra av dig till vår kontaktperson Sofie Löfgren på epost eller telefon, tel. 0587-55 29 69. Läs mer om daglig verksamhet

Assistanslösningar

Kungsängen har enskilda bostäder där även hyresavtal och assistanslösningar kan erbjudas. Idag har vi 7 enskilda assistansuppdrag. Har du frågor som gäller detta så är du välkommen att höra av dig till vår kontaktperson Johanna Lindelöv-Pettersson på epost eller telefon, tel. 0587-55 29 87.