• Kungsängen i Nora AB

Utbildning pågår för vår personal

den .

TAKK - Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation

Vi fortsätter att utveckla tecknandet.

Under december 2015 kommer en fortsättning av utbildning i TAKK för personal och brukare. Den kommer att äga rum på Daglig verksamhet i Nora. Där kommer personal och brukare bla få redskap i hur man kommer i gång, samt hur man ska tänka för att utveckla tecknandet. Det kommer att vara fler tillfällen under kommande år, för att sedan vara en naturlig del av såväl den Dagliga verksamheten som övriga verksamheter i Kungsängens organisation. 

Dokumentation

Personalen har under hösten 2015 genomgått en utbildning i hur vi kan utveckla och förbättra genomförandeplaner. Lagar, föreskrifter, rättssäkerhet, journalhantering, sekretess, etik, delaktighet samt intervju och observation har varit inslag i utbildningen.