• Kungsängen i Nora AB

Vi söker en verksamhetschef

den .

Vi befinner oss i ett pågående expansionsläge och söker Dig som vill vara med och utveckla och stärka vår organisation ytterligare, i egenskap av verksamhetschef. Tjänsten som verksamhetschef (föreståndare) innebär heltidstjänstgöring. Som verksamhetschef kommer du att vara föreståndare för minst två av bolagets verksamheter. Provanställning kan komma att tillämpas upp till 6 månader, i samband med tillståndsprocess. Förlängd ansökningstid till 30 sept. Välkommen med din ansökan!

Läs mer om arbetet som verksamhetschef här

Projekt DELTA i kultur och hälsa

den .

LOGGA Delta i Kultur och Hälsa

Läs nyhetsbrevet # 3 2016 här

Information om projektet:

Kungsängen i Nora AB deltar, tillsammans med Studiefrämjandet och Nora kommun, i ett projekt som syftar till att öka delaktigheten för ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning och personer med autismspektrumdiagnos i Nora. Visionen med projektet är att målgruppen ska ha provat på massor av olika kulturaktiviteter.  Läs projektbeskrivningen här

loggor Delta

 

”Man behöver inte vara proffs på något för att bli en bra ledare”

den .

INTERVJU med Marcus Andersson

Intervju med Marcus Andersson utifrån hans deltagande i ledarutbildningen. Läs mer om projektet Delta i kultur och hälsa

Tillgängligheten för kultur- och hälsoaktiviteter är många gånger en utmaning för Team Olivias brukare. Om aktiviteterna inte är förlagda till sent på kvällarna, är de ofta i en lokal långt borta. På Kungsängen i Nora har man löst problemet genom att låta de boende själva arrangera och leda studiecirklar, som en del av den dagliga verksamheten. Till sin hjälp har de fått genomgå Studiefrämjandets ledarskapsutbildning, som ger handfast vägledning till hur man gör för att starta upp en kursverksamhet. Markus Andersson, 27, är en av dem som har gått utbildningen.

Följ oss gärna i vårt solidaritetsarbete

den .

Solidaritet 

En arbetsgrupp är tillsatt som ska undersöka hur Kungsängen kan jobba vidare med solidaritetssarbete med tanke på den situation som råder i världen. Kungsängen i Nora AB arbetar varje dag med utanförskap i olika former. Följ oss gärna i vårt fortsatta värdegrundsarbete.

Detta är på gång:

  • Loppis på Daglig verksamhet i Nora. Öppnar under januari 2016 och kommer vara ett stående inslag i verksamheten. All förtjänst går oavkortat till hjälporganisationer.

Detta har vi gjort:

  • Nora julmarknad 5-6 december, där vi sålde hantverk, bakverk och julgodis från vår Dagliga verksamhet. All förtjänst, ca 3000kr gick oavkortat till "Läkare utan gränser".

Utbildning pågår för vår personal

den .

TAKK - Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation

Vi fortsätter att utveckla tecknandet.

Under december 2015 kommer en fortsättning av utbildning i TAKK för personal och brukare. Den kommer att äga rum på Daglig verksamhet i Nora. Där kommer personal och brukare bla få redskap i hur man kommer i gång, samt hur man ska tänka för att utveckla tecknandet. Det kommer att vara fler tillfällen under kommande år, för att sedan vara en naturlig del av såväl den Dagliga verksamheten som övriga verksamheter i Kungsängens organisation. 

Dokumentation

Personalen har under hösten 2015 genomgått en utbildning i hur vi kan utveckla och förbättra genomförandeplaner. Lagar, föreskrifter, rättssäkerhet, journalhantering, sekretess, etik, delaktighet samt intervju och observation har varit inslag i utbildningen.

 

Projekt med Socialstyrelsen

den .

Publiceringsår: 2015 Artikelnummer: 2015-1-6 ISBN: 978-91-7555-253-8 Format: Bok Antal sidor: 243 Språk: Svenska Pris (inkl. moms): 180 kr

Kungsängen medverkar just nu i ett projekt med socialstyrelsen (KSI, Klassifikation av Socialtjänstens Insatser och aktiviteter) Klassifikationens syfte är att erbjuda ett gemensamt språk och en struktur för att på ett enhetligt och jämförbart sätt beskriva de aktiviteter och insatser som utförs av socialtjänsten. Läs mer här.

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-1-6
ISBN: 978-91-7555-253-8
Format: Bok
Antal sidor: 243
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 180 kr